2015 15-16 sierpnia TWK Rehabilitacja - Kołobrzeg 2015 -  Wyjazd integracyjny
2014 2015 Start Projekt współfinansowany jest przez  Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Słubicach  ze środków PFRON TWK Kołobrzeg 2015
Dwudniowy wyjazd integracyjny do Kołobrzegu dla członków Koła TWK Słubice z okazji 20-lecia działalności Koła połączony z warsztatami SUDOKU, turniejem rekreacyjnym i wykładem na temat balneoterapii i inhalacji jodowych
PROGRAM MERYTORYCZNY ZADANIA Dzień pierwszy: 1. Przyjazd do Kołobrzegu – zakwaterowanie 2. Spacer brzegiem morza 3. Obiad 4. Wykład o inhalacji i balneoterapii 5. Zawody sportowe  /turniej rekreacyjny, turniej SUDOKU/ 6. Kolacja 7. Wieczorek taneczny, czas wolny Dzień drugi 1. Śniadanie 2. Wykład na temat historii Kołobrzegu i spacer po mieście 3. Obiad 4. Spacer brzegiem morza 5. Wyjazd

TWK SŁUBICE

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice NIP: 599-11-13-787