Zgłoszenia
TERMINARZ O PROJEKCIE

Powiatowe wyprawy po zdrowie

16 czerwca			- 16:00 - Nowy Lubusz 14 lipca				- 16:00 - Świecko 04 sierpnia			- 16:00 - Drzecin
Data                  Godz.  Cel wyprawy
03 września 		- 09:00 - Nowy Młyn 23 lipca				- 09:00 - Ośno Lubuskie 06 sierpnia 			- 09:00 - Starościn Termin w trakcie ustalania	- 16:00 - Drzecin Powiatowe wyprawy po zdrowie     Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Słubickiego

Wyprawa pierwsza - 16 czerwca - Nowy Lubusz

W pierwszej wyprawie udział wzięło 14 uczestników. Piesi i rowerzyści dotarli do miejscowosci Lebus, skąd obserwowali przyrodę z wysokości tarasu widokowego nad Odrą. W drodze powrotnej kibicowaliśmy polskiej drużynie w meczu z reprezentacją Niemiec

Wyprawa druga - 14 lipca - Świecko

Pomimo niesprzyjającej pogody odbyła się druga wyprawa TWK w ramach projektu "Powiatowe wyprawy po zdrowie" na trasie Słubice - Świecko - Słubice Po dotarciu do Świecka nasza ekipa spotkała się z Zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół Świecka. Podczas spotkania omówiliśmy działalność obu organizacji i możliwości współpracy

Wyprawa trzecia - 23 lipca - Ośno Lubuskie

Trzecia wyprawa w ramach projektu wiodła drogami bocznymi, leśnymi i bezdrożami od Słubic do Ośna Lubuskiego i z powrotem. Uczestniczyło w niej 5 piechurów: Wanda, Ula, Helena, Maria i Kamil oraz 5 rowerzystów: Krysia, Peter, Kriszna, Olek i Adam
  W czwartej wyprawie uczestniczyło 6 piechurów i 6 rowerzystów. W świetlicy w Drzecinie spotkaliśmy się z sołtysem  Ryszardem Świderskim i członkami Rady Sołeckiej. Omówiliśmy m.in plany spotkania 22.08, kiedy to do Drzecina zawita ekipa OnkoRejsu Serdecznie dziękujemy za sympatyczne przyjęcie ____________________________________________________________________________________________

Wyprawa czwarta - 04 sierpnia - Drzecin

Wyprawa piąta - 06 sierpnia - Starościn

W piątej wyprawie uczestniczyło 11 piechurów i 6 rowerzystów. W naszej wyprawie wzięła udział m.in.  Prezes Stowarzyszenia Słoneczko w Rzepinie - Elżbieta Pych; Tuż przed powrotem do Słubic straszyła nas ulewa, ale …. zdążyliśmy jej uciec Szczegóły wkrótce
W wyprawie szóstej udział wzięło  5 piechurów  i 7 rowerzystów. Dotarliśmy lasami Puszczy Rzepińskiej do Szlaku Bobrowego w Nowym Młynie i łowiska w Rzepinku. W drodze powrotnej ochładzaliśmy się w  leśnych jeziorach

Wyprawa szósta - 03 września - Nowy Młyn

© Foto: Urszula Olszowska, Emilia Sasin
W wyprawie siódmej udział wzięło  2 piechurów  i 6 rowerzystów. Leśnymi duktami Drogi Jakubowej dotarliśmy do Starych Biskupic i stamtąd do Lisowa, gdzie spotkaliśmy się z sołtysem Zbigniewem Karolakiem i mieszkańcami. Dużo opowiedzieliśmy o działaniach TWK Słubice. Może zrobimy coś razem ? Do Słubic wróciliśmy szosą 29 (bardzo niebezpieczna dla rowerzystów, ale nie mieliśmy już siły wracać inną trasą).  A może w niedalekiej przyszłości pojedziemy do Drzecina, Lisowa i …. ścieżką rowerową

Wyprawa siódma - 15 września - Lisów

Zbiórka: Rowerzyści i piechurzy - 16:00 - Plac Bohaterów w Słubicach; Piesi: Przejazd do Drzecina; spacer Drzecin - Leśniczówka - Drzecin, około 6 km, Rowerzyści: przejazd trasą - Słubice -Drzecin - Słubice, ok. 20 km Opiekun grupy pieszej - Wanda Lipowicz; Opiekun grupy rowerowej - Krystyna Boberska W Drzecinie przerwa na piknik, odpoczynek i spotkanie z mieszkańcami Powrót do Słubic około godz. 21:00 Odpłatność: - 5 zł; Wpłaty na miejscu zbiórki Prosimy zabrać ze sobą prowiant, odpowiednie ubranie i obuwie oraz dowód osobisty Zgłoszenia: tel. 515274150 do dn. 04 października do 20:00
Zgłoszenia

Wyprawa ósma - Termin w trakcie ustalania - Drzecin

O projekcie

Zostanie   zrealizowany   cykl   8   jednodniowych   wypraw   rowerowo-pieszych   do   miejsc położonych    na    terenie    powiatu    słubickiego,    w    trakcie    których,    we    współpracy    z lokalnymi      stowarzyszeniami      (w      miastach)      i      z      radami      sołeckimi      zostaną zorganizowane   spotkania   promocyjne   dotyczące   aktywności   ruchowej   jako   jednego ze    sposobów    poprawy    zdrowia    i    zapobieganiu    chorobom    układu    krążenia.    Dla uczestników    projektu    i    słuchaczy    przygotowane    zostaną    ulotki    o    stanie    zdrowia mieszkańców      powiatu      słubickiego,      o      programach      dot.      poprawy      zdrowia realizowanych   przez   powiat   słubicki   oraz   zachęcające   do   udziału   w   aktywnościach proponowanych przez TWK i jego partnerów. Rekrutacja   uczestników   zadania   odbywać   się   będzie   wśród   mieszkańców   powiatu słubickiego   poprzez   ogłoszenia   na   stronie   internetowej,   tablicę   ogłoszeń   w   Centrum Organizacji    Pozarządowych,    przez    inne    stowarzyszenia,    kontakty    bezpośrednie    i media lokalne, z zachowaniem zasad równych szans, w tym równości płci.
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
Powiatowe wyprawy po zdrowie     Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu Słubickiego
Ulotki informacyjne projektu