a
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
24 stycznia - Walne Zebranie Sprawozdawcze Zebranie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Słubicach Wzięło w nim udział 56 ze 101 członków Stowarzyszenia. Gościem zebrania był Burmistrz Słubic - Tomasz Ciszewicz

KRONIKA 2017                 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Jesteśmy na    -  TWK Koło Słubice

