a
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
19 stycznia - Zebranie Zarządu TWK Słubice O godz. 13:00  odbyło się zebranie Zarządu TWK Słubice W trakcie zebrania podjęto uchwały: * sprawozdanie finasnowei merytoryczne * skreślenia z listy członków TWK * o zaległościach w spłatach należności na rzecz TWK * o planach i budżecie TWK na rok 2017

KRONIKA 2017                 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Jesteśmy na    -  TWK Koło Słubice

