a
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
28 lutego - Spacer badawczy po “małej Moskwie” W    ramach    konsultacji    społecznych    programu    rewitalizacji    Gminy Słubice      uczestniczyliśmy      w      spacerze      badawczym      po      terenie wyznaczonym do rewitalizacji. Spacer prowadził pan Maciej Kaleta

KRONIKA 2017                 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Jesteśmy na    -  TWK Koło Słubice

