a
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
01   marca      -   Udział   w   projekcie   „citySPOTKANIA   SENIORÓW   ohne Grenzen” 01   marca   o   godz.   11:00   w   Collegium   Polonicum   odbyło   się   pierwsze spotkanie    w    ramach    nowego    projektu    językowwego.    Wzięło    w    nim udział 12 osób zgłoszonych przez TWK Słubice Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy o godz. 11:00

KRONIKA 2017                 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Jesteśmy na    -  TWK Koło Słubice

