Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
06 marca  - Zebranie Zarządu Koła TWK Słubice ZAWIADOMIENIE PROTOKÓŁ UCHWAŁY

KRONIKA 2017                 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Słubice, 27 lutego 2017 roku ZAWIADOMIENIE Na podstawie § 52.4 Statutu Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem informuję, że w dniu 06 marca 2017 roku o godz. 17:00   siedzibie TWK Słubice, przy ul. Piłsudskiego 3-4/13 odbędzie się Zebranie Zarządu Koła TWK w Słubicach Proponowany porządek obrad I. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności zebrania. II. Zagadnienia do omówienia 1. Zgłoszenie zbioru danych do GIODO 2. Wniosek o honorowe obywatelstwo dla R. Potorskiego 3. Piknik Dzień Wiosny 25 marca 4. Projekt TWK na tropie historii 5. Inicjatywa lokalna Roztańczmy się i rozśpiewajmy 6. Piknik Dzień Europy 09 maja 7. Rajd rowerowy 13 maja 8. Gotowanie w VHS 03 kwietnia 9. Szkolenie w zakresie Ekonomii Społecznej 10. Projekt Żyj promiennie 11. Onkorejs - Marsz granicami Polski 12. Wyprawy w projekcie Berlin-Brandenburgia 13. Projekt Zdrojowa woda Zima 2017 14. Projekt Zdrojowa woda 2017 15. Szkolenia komputerowe 16. Polsko-niemiecki Festyn Seniorów 14 marca 17. Wyjazd rehabilitacyjny do Racławic 18. Wyjazd rehabilitacyjny do Ustronia i Wisły 19. Wysokość składek członkowskich na rok 2018 20. Wystawa twórczości członków TWK w Gorzowie Wlkp. 21. Dzień kobiet w TWK 22. Zaproszenia Miastoczułych do wizyt w TWK 23. Sprawozdanie z działalności za Styczeń 2017 24. Przemeblowanie w pomieszczeniu 25. Urządzanie piwnicy 26. Zakup niszczarki papieru 27. Wyjazd rehabilitacyjny do Bochni 28. Majówka TWK w Ownicach 29. Działania na rzecz młodzieży z niepełnosprawnością 30. Współpraca ze Stowarzyszeniem Słubfurt e.V. 31. Współpraca z Lebenshilfe e.V. 32. Działania na rzecz osób niedosłyszących 33. Poszukiwanie źródeł finansowania działalności statutowej 34. Wyjazd do teatru 35. Aktualizacja strony internetowej 36. Spotkanie noworoczne ADFC 09 marca 37. Inne sprawy i dyskusja I. Zakończenie zebrania W Zebraniu Zarządu uczestniczą: członkowie Zarządu – obowiązkowo członkowie Komisji Rewizyjnej członkowie stowarzyszenia przedstawiciel Oddziału TWK w Gorzowie Wlkp. goście zaproszeni przez członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej W   sprawach   nie   zgłoszonych   wcześniej   do   porządku   obrad   uchwały   nie   mogą   zostać   podjęte .   Propozycje   rozszerzenia   porządku   obrad   można   przekazywać pisemnie   w   siedzibie   stowarzyszenia   we   wtorek   w   godz.   16:00-18:00   lub   czwartek   11:00-13:00   lub   pocztą   elektroniczną   na   ad res   twkslubice@jumelages.org.pl   do dnia 03 marca do godz. 23:59 Zebranie Zarządu będzie utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zawiadomienie   przekazane   pocztą   elektroniczną,   poprzez   portal   społecznościowy   F acebook,   wysłane   pocztą   tradycyjną   lub   wręczone   osobiści e    uznaje   się   za skutecznie doręczone Prezes Koła TWK w Słubicach Urszula Olszowska Otrzymują: 1. Członkowie Zarządu Koła TWK Słubice 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła TWK Słubice 3. Prezes Oddziału TWK w Gorzowie Wielkopolskim
Jesteśmy na    -  TWK Koło Słubice

