a
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
05 marca  - Wyjazd do Zielonej Góry Na      zaproszenie      Starosty      Słubickiego      grupa      członków      TWK uczestniczyła   w   wyjeździe   do   Filharmonii   w   Zielonej   Górze   na   występ zespołu pieśni i tańca “Śląsk” Nasze   Koło   otrzymało   pulę   12   biletów.   Decyzją   Prezesa      zaproszenie do    udziału    w    wyprawie    otrzymały    osoby,    które    były    najmocniej zaangażowane w pracę naszego Koła w roku 2016.  

KRONIKA 2017                 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Jesteśmy na    -  TWK Koło Słubice

