a
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
21 marca  - Wystawa w gorzowskiej bibliotece W   dn.   21   marca   odbędzie   się   wernisaż   w   ramach   projektu   promocji lokalnych artystów z niepełnosprawnością Wśód zaproszonych artystów są członkowie TWK Słubice: Jan Rzeszutek - wiersze, Wojciech Gładki - rysunek   Słowo wstępne wygłosi Adam Poholski

KRONIKA 2017                 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Jesteśmy na    -  TWK Koło Słubice

