TWK na tropie historii - III edycja

TWK Słubice www.twkslubice.jumelages.org.pl

WYPRAWA BADAWCZA  - CEDYNIA

PROGRAM 30 września - sobota 8:00  – Wyjazd ze Słubic ; 08:30 – Wyjazd z Rzepina 10:00 - Wizyta na polubitwy pod Cedynią 12:00 - udział w wydarzeniach święta “Cedynia na okrągło” i Nomadic Garden 14:00 - Obiad 16:00 - Siekierki Sanktuarium; Gozdowice Ok. 20:00 przyjazd do Słubic (Rzepin 19:30) Odpatność: 45  złotych (lub 12 €)    ZGŁOSZENIA: ANKIETA (powyżej). twkslubice@jumelages.org.pl  lub tel. Urszula Olszowska 515274150, Adam Poholski - 502016114 _________________________________________________________________________________________________
Zgłoszenia Anmeldung
              O projekcie
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
W   ramach   projektu   „Szlakiem   dawnych   stolic   Polski”   prowadzone   będą   działania   w   trzech   formatach:   1   warsztaty   profilaktyczne   dotyczące problematyki   zażywania   substancji   psychoaktywnych   i   nadużywania   alkoholu,   2   warsztaty   historyczne   oraz   3   wyprawy   turystyczno-edukacyjne   do stolic Polski (Gniezna, Krakowa i Warszawy). Znaczącą   część   uczestników   projektu   będą   stanowić   osoby   z   niepełnosprawnością.   Mieszkańcy   Gminy   Słubice   zostaną   zaproszeni   do   udziału   w warsztatach   prowadzonych   przez   specjalistów   w   dziedzinie   problematyki   alkoholowej   i   substancji   psychoaktywnych   oraz   nauczycieli   historii   Polski. Uczestnicy   wezmą   udział   w   grach,   quizach   i   innych   formach   edukacyjnych   dostosowanych   do   możliwości   percepcyjnych   uczestników.   Podczas wypraw do stolic Polski uczestnicy utrwalą zdobytą wiedzę, odwiedzą historyczne miejsca oraz nowoczesne wystawy i muzea. Rekrutacja   uczestników   zadania   odbywać   się   będzie   wśród   mieszkańców   Gminy   Słubice   poprzez   ogłoszenia   na   stronie   internetowej,   tablicę ogłoszeń   w   Centrum   Organizacji   Pozarządowych,   przez   inne   stowarzyszenia,   kontakty   bezpośrednie   i   media   lokalne,   z   zachowaniem   zasad równych szans, w tym równości płci. Projekt   Szlakiem   dawnych   stolic   Polski”      -      realizowany   jest   w   ramach   programu   wspierania   realizacji   zadania   publicznego   “Przeciwdzi alanie uzależnieniom i patologiom spolecznym ” przez Burmistrza Słubic. Czas realizacji: 01.04-30.11.2017 Budżet projektu: 63.510,00 zł w tym dotacja: 10.000,00 zł Koordynator: Adam Poholski; tel. 502 016 114; twkslubice@jumelages.org.pl