TWK na tropie historii - III edycja

TWK Słubice www.twkslubice.jumelages.org.pl
Wykłady historyczne prowadził pan Konrad Walerski W czterech wykładach wzięło udział 96 słuchaczy. Uczestnicy zdobywali punkty premiowe do wykorzystania podczas wyprawy badawczej do Cedyni
Projekt realizowano w okresie 07.03 - 30.10.2017 Rezultaty trwałe: w czterech warsztatach historycznych wzięło udział 96 uczestników zorganizowano 1 wyprawę badawczą wydrukowano 1000 szt. ulotek strona internetowa z informacjami o realizacji zadania publicznego Rezultaty miękkie: podniesienie poziomu wiedzy o historii Ziemi Słubickiej u 96 uczestników warsztatów pobudzenia aktywności fizycznej, poprawa umiejętności wykorzystania czasu wolnego i wzmocnienie samooceny 96 uczestników projektu W wyprawie badawczej do Cedyni wzięło udział 32 uczestników, którzy zwiedzili m.in. park zwierząt polodowcowych w Moryniu, klasztor w Cedyni, Górę Czcibora, Sanktuarium i cmentarz wojenny w Siekierkach. W Cedyni odbywał się festiwal „Cedynia na okrągło”. Realizowany projekt w znaczący sposób przyczynił się do odświeżenia i utrwalenia wiadomości historycznych, w szczególności seniorów Wartość projektu:   6588,26 zł Dotacja 2135,00 zł Wkład własny finansowy 1903,26 zł Wkład osobowy 2550,00 zł Koordynator: Adam Poholski; tel. 502 016 114; twkslubice@jumelages.org.pl
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
              O projekcie