a
O PROJEKCIE
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
 “Żyj promiennie, ruszaj się codziennie”
Projekt   TWK   Rekreacja   ma   na   celu   kształtowanie   nawyku   aktywności fizycznej     mieszkańców     Słubic.     Realizowany     w     trzech     sportowych blokach tematycznych - gimnastyka - koordynator Maria Biermann - rowerzyści - koordynator Krystyna Boberska - piechurzy - koordynator Wanda Lipowicz Dla osób o s l a bszej kondycji fizycznej dedykowane są zajęcia - artystyczne - koordynator Henryka Czepek - literackie  - koordynator Anna Łysiak Projekt opiera się na pracy społecznej członków TWK Czas projektu: 07.04 - 31.12.2017 Poszukujemy    darczyńców,    którzy    zechcą    wesprzeć    uczestników    projektu napojami lub batonami energetycznymi
a

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
 “Żyj promiennie, ruszaj się codziennie”
O PROJEKCIE
Projekt   TWK   Rekreacja   ma   na   celu kształtowanie     nawyku     aktywności fizycznej         mieszkańców         Słubic. Realizowany    w    trzech    sportowych blokach tematycznych -   gimnastyka   -   koordynator   Maria Biermann -   rowerzyści   -   koordynator   Krystyna Boberska -    piechurzy    -    koordynator    Wanda Lipowicz Dla      osób      o      s l a bszej      kondycji fizycznej dedykowane są zajęcia -        artystyczne        -        koordynator Henryka Czepek -     literackie      -     koordynator     Anna Łysiak Projekt       opiera       się       na       pracy społecznej członków TWK Czas projektu: 07.04 - 31.12.2017 Poszukujemy        darczyńców,        którzy zechcą   wesprzeć   uczestników   projektu napojami               lub               batonami