O projekcie Projekt   Szlakiem   dawnych   stolic   Polski”      -      cykl   warsztatów   historycznych   i   wypraw   badawczych   -   realizowany   jest   w   ramach   programu wspierania realizacji zadania publicznego “Przeciwdzi a ł anie uzależnieniom i patologiom spo ł ecznym ” przez Burmistrza Słubic. _________________________________________________________________________________________________ WYPRAWY

Szlakiem dawnych stolic Polski

TWK Słubice www.twkslubice.jumelages.org.pl
Zgłoszenia Anmeldung Raclawice
Wyprawa
Gniezno Bochnia
Termin
12-15.08 19-23.07 28-29.10
Wolne miejsca
WYPRAWA BADAWCZA 1 19 lipca Zbiórka 22:00 - Slubice, Plac Bohaterów 20 lipca - Częstochowa  (Jasna Góra) 21 lipca - Racławice  (wyprawy piesze, animacje, wypoczynek) 22 lipca - Kraków (Wawel, Stare Miasto, Kazimierz) 23 lipca - Zamek w Ojcowie, Powrót do Slubic w godzinach nocnych Noclegi: Hotel Doslońce **** Racławice SPA Pokoje 2- i 3- osobowe _________________________________________________________________________________________________
TWK Słubice www.twkslubice.jumelages.org.pl
Kontakt: Adam Poholski, 502 016 114, 0 160 992 85 291, apoholski@jumelages.org.pl
WYPRAWA BADAWCZA 2 Zbiórka 12 sierpnia 03:00 - Slubice, Plac Bohaterów 12 sierpnia - Palac w Mosznej 13 sierpnia - Bochnia (w tym zwiedzanie kopalni) 14 sierpnia - Brzesko-Okocim, Wiśnicz, Palac w Wiśniczu 15 sierpnia  - Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice powrót do Słubic w godzinach nocnych Noclegi: Hotel *** Kopalnia Soli Bochnia _________________________________________________________________________________________________
TWK Słubice www.twkslubice.jumelages.org.pl

WYPRAWA BADAWCZA 3 - Poznań - Gniezno - 28-29 października 2017

PROGRAM 28 października - sobota 06:30 – Wyjazd ze Słubic ; 07:00 – Wyjazd z Rzepina 10:20 – Zwiedzanie w Poznaniu: Brama Poznania, Ostrów Tumski Przejazd do Starego Rynku 15:00 – Warsztaty Rogali Świętomarcinskich Przejazd do Gniezna, 17:30 – Obiadokolacja; Zakwaterowanie; 19:00 – Wykład historyczny Czas wolny 29 października – niedziela 7:00 – 9:00 – śniadanie, wykwaterowanie 10:00 - Wizyta w Grodzie Pobiedziska 12:00 – przejazd do Lednogóry, Spacer po Lednickim Polu Przejazd do centrum Gniezna 13:30 – zwiedzanie Katedry i centrum ok. 15:00 – 16:00 – czas wolny 16:30 – obiad Ok. 20:30 przyjazd do Słubic (Rzepin 20:00) Kontakt: Urszula Olszowska 515274150, Adam Poholski - 502016114
Zgłoszenia Anmeldung
TWK Słubice www.twkslubice.jumelages.org.pl
              O projekcie
Szlakiem dawnych stolic Polski  Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Słubice
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Koło Słubice Skr. pocztowa 21, 69-100 Słubice  NIP: 599-11-13-787
W   ramach   projektu   „Szlakiem   dawnych   stolic   Polski”   prowadzone   będą   działania   w   trzech   formatach:   1   warsztaty   profilaktyczne   dotyczące problematyki   zażywania   substancji   psychoaktywnych   i   nadużywania   alkoholu,   2   warsztaty   historyczne   oraz   3   wyprawy   turystyczno-edukacyjne   do stolic Polski (Gniezna, Krakowa i Warszawy). Znaczącą   część   uczestników   projektu   będą   stanowić   osoby   z   niepełnosprawnością.   Mieszkańcy   Gminy   Słubice   zostaną   zaproszeni   do   udziału   w warsztatach   prowadzonych   przez   specjalistów   w   dziedzinie   problematyki   alkoholowej   i   substancji   psychoaktywnych   oraz   nauczycieli   historii   Polski. Uczestnicy   wezmą   udział   w   grach,   quizach   i   innych   formach   edukacyjnych   dostosowanych   do   możliwości   percepcyjnych   uczestników.   Podczas wypraw do stolic Polski uczestnicy utrwalą zdobytą wiedzę, odwiedzą historyczne miejsca oraz nowoczesne wystawy i muzea. Rekrutacja   uczestników   zadania   odbywać   się   będzie   wśród   mieszkańców   Gminy   Słubice   poprzez   ogłoszenia   na   stronie   internetowej,   tablicę ogłoszeń   w   Centrum   Organizacji   Pozarządowych,   przez   inne   stowarzyszenia,   kontakty   bezpośrednie   i   media   lokalne,   z   zachowaniem   zasad równych szans, w tym równości płci. Projekt   Szlakiem   dawnych   stolic   Polski”      -      realizowany   jest   w   ramach   programu   wspierania   realizacji   zadania   publicznego   “Przeciwdzi alanie uzależnieniom i patologiom spolecznym ” przez Burmistrza Słubic. Czas realizacji: 01.04-30.11.2017 Budżet projektu: 63.510,00 zł w tym dotacja: 10.000,00 zł Koordynator: Adam Poholski; tel. 502 016 114; twkslubice@jumelages.org.pl