Kalendarium projektu 14.07 - Spotkania z przedstawicielami spółdzielni socjalnych podczas Targów Aktywności Społecznej w Słubicach 19.07 - Spotkanie informacyjne dla Zarządu TWK Słubice 29.07 - Spotkanie z przedstawicielem sp. soc. Odkrywamy Lubuskie 05.08 - Spotkanie z przedstawicielem sp. soc. Kuźnia z pasją i Odrzańska Spółdzielnia Socjalna 11-12.08 - Wizyta studyjna - / ostateczna trasa po ustaleniu wizyt w spółdzielniach/ Hapacz - Zielona Góra, TUR - Wschowa, 24.08 - Spotkanie z przedstawicielem spółdzielni Żywioly Slubice 31.08 - Spotkanie podsumowujące O projekcie W   pierwszej   części   uczestnicy   projektu   udadzą   się   z   wizytą   do   dwóch   podmiotów   ekonomii społecznej, gdzie zapoznają się „na żywo” z  funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych. Uczestnicy     wizyty     studyjnej     oprócz     zdobywania     wiedzy     na     temat     funkcjonowania odwiedzanych   podmiotów   w   jej   trakcie   będą   zapoznają   się   z   zasadami   udzielania   wsparcia dla   nowozakładanych   podmiotów   a   w   ramach   regeneracji   sił   i   usystematyzowania   wiedzy spędzą   czas   wolny   spacerując   po   okolicy.   Szczegółowy   program   wizyty   zostanie   uzgodniony z odwiedzanymi partnerami. W   drugiej   części   zadania   do   siedziby   TWK   w   Słubicach   zostaną   zaproszeni   przedstawiciele (innych   od   wizytowanych)   podmiotów   ekonomii   społecznej,   którzy   opowiedzą   o   swoich doświadczeniach,    obawach    i    nadziejach,    zarówno    podczas    zakładania    jak    i    w    trakcie funkcjonowania ich jednostek. Podsumowaniem projektu będzie dyskusja na temat wyboru głównego kierunku rozwoju planowanej spółdzielni socjalnej (najprawdopodobniej usługowej) zakładanej m.in. przez osoby związane z TWK Słubice Budżet projektu: 5630 zl, w tym dotacja 4500 zl Koordynator, opiekun grupy: Adam Poholski
Coraz bliżej spółdzielni
CORAZ BLIŻEJ SPÓŁDZIELNI