Podróże kulturalne
TWK Melo   ia
Trzy wyprawy do miejsc w których odbywać się będą uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodleglosci, w których udzial weźmie grupa
Wkróte więcej informacji
WYPRAWA   1   -   PLANUJEMY :-) Data: Miejsce: Zgloszenia
Projekt wspolfinansowany ze środków Gminy Slubice