TRZECIE OKO

„Trzecie oko” to pomysł na zwiększenie aktywności osób zależnych w życiu społecznym z wykorzys- taniem współczesnej technologii transmisji obrazu i dźwięku. Przewodnik przemieszcza się po okolicy i transmituje obraz i dźwięk online do komputera osoby zależnej. Obie osoby utrzymują stały kontakt głosowy, co umożliwia wspólne podejmowanie decyzji m.in. o kierunku poruszania się przewodnika. Publikacja zawierająca opis i wyniki testowania innowacji (PDF)

Trzecie oko w liczbach

2 zestawy video-audio do streamingu online 1 psycholog, 3 operatorow kamer, 4 osoby zależne 14 transmisji próbnych 11 transmisji publicznych - 45 widzów w siedzibie TWK 10 transmisji indywidualnych - 1 do 1 Statystyki kanału Youtube TWK Słubice 12 subskrybentów 1,4 tys wyświetleń 5,1 tys oglądania filmów Opiekun merytoryczny: Urszula Olszowska Opiekun technologiczny: Adam Poholski Opiekun z ramienia Grantodawcy: Agata Bluj Czas testowania: 18.06-23.12.2018 Partner medialny :

Info

Projekt grantowy „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” realizowany jest przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, Miastem st. Warszawa oraz ECORYS Polska Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego nr POWR.04.01.00- 00-I071/15 zawartej z Ministrem Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego are.
TRZECIE OKO
TWK Slubice Pilsudskiego 3-4/13 69-100 Slubice   tel. 502 016 114, twkslubice@jumelages.org.pl